Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej

Nazwa zadania: 

Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich 

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ul. Białośliwskiej na długości ok. 170 m, na odcinku od ulicy Chodzieskiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

W ramach zadania przewiduje się budowę chodnika po południowej stronie jezdni, budowę miejsc postojowych, oświetlenia drogowego oraz budowę urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Terminy: 
  • III kwartał 2022 r. – planowane ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych
  • IV kwartał 2022 r. – planowane rozstrzygnięcie przetargu i przekazanie placu budowy
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 03.09.2020
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 03.09.2020 - 11:46
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 21.09.2022 - 15:08