Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej

Nazwa zadania: 

Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ul. Białośliwskiej na długości ok. 170 m, na odcinku od ulicy Chodzieskiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

W ramach zadania przewiduje się budowę chodnika po południowej stronie jezdni, budowę miejsc postojowych, oświetlenia drogowego oraz budowę urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Terminy: 
  • styczeń 2021 r. – planowany wybór inżyniera kontraktu
  • czerwiec 2021 r. – planowane przekazanie placu budowy
  • październik 2021 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 

Trwa uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 03-09-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 27-10-2020