Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej

Nazwa zadania: 

Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ul. Białośliwskiej na długości ok. 170 m, na odcinku od ulicy Chodzieskiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

W ramach zadania przewiduje się budowę chodnika po południowej stronie jezdni, budowę miejsc postojowych, oświetlenia drogowego oraz budowę urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Terminy: 
  • Kwiecień 2021 r. – zawarcie umowy na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu i Nadzór Autorski
  • Sierpień 2021 r. – zawarcie umowy z Wykonawcą
  • Wrzesień / listopad 2021 r. – realizacja robót budowlanych
  • Grudzień 2021 r. / styczeń 2022 r. – zakończenie i rozliczenie zadania z Dysponentem
Aktualny stan realizacji: 

Trwa uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 03-09-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 18-01-2021