Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin - zadaszenie boiska treningowego

Nazwa zadania: 

Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin - zadaszenie boiska treningowego systemem balonowym

Dysponent: 

POSiR

Ogólny opis zadania: 

Zaprojektowanie i budowa na podstawie dokumentacji projektowej hali pneumatycznej, która zadaszy istniejące, pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z 4-torową bieżnią lekkoatletyczną.

Terminy: 
  • wrzesień 2021r. - ogłoszenie przetargu na wykonawstwo (uzależnione od uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych, zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych),
  • wrzesień 2021r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
  • październik-listopad 2021r. – realizacja robót, montaż,
  • grudzień 2021r. – zakończenie zadania.
Aktualny stan realizacji: 

Rozpoczęto prace projektowe.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 21-04-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09-07-2021