Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej od Ronda Kaponiera do ul. Gajowej

Nazwa zadania: 

Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej od Ronda Kaponiera do ul. Gajowej po stronie północnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin od UAM do ul. Zwierzynieckiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zakres inwestycji obejmuje między innymi budowę ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowań, wymianę warstwy ścieralnej jezdni, budowę zatoki autobusowej, regulację ciągów komunikacji pieszej, a także budowę i przebudowę wysp rozdzielających. W ramach zaplanowanych prac przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz powstanie kanał technologiczny. Przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna i zmieni się organizacja ruchu w zakresie rowerowym.

Efektem inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu. 

 

Terminy: 
  • II kwartał 2021 r. – przetarg na wykonawcę robót budowlanych
  • wrzesień 2021 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych
  • listopad 2021 r. – marzec 2022 r. – roboty budowlane
  • marzec – lipiec 2022 r. – planowane odbiory prac budowlanych oraz rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • przekazano wykonawcy plac budowy
  • rozpoczęto prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 05-03-2021
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 26-11-2021