Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej od Ronda Kaponiera do ul. Gajowej

Nazwa zadania: 

Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej od Ronda Kaponiera do ul. Gajowej po stronie północnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin od UAM do ul. Zwierzynieckiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zakres inwestycji obejmuje między innymi budowę ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowań, wymianę warstwy ścieralnej jezdni, budowę zatoki autobusowej, regulację ciągów komunikacji pieszej, a także budowę i przebudowę wysp rozdzielających. W ramach zaplanowanych prac przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz powstanie kanał technologiczny. Przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna i zmieni się organizacja ruchu w zakresie rowerowym.

Efektem inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu. 

 

Terminy: 
  • III kwartał 2021 r. – planowane ogłoszenie postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę robót budowlanych;
  • październik 2021 r. – planowane przekazanie wybranemu wykonawcy placu budowy;
  • IV kwartał 2021 r. – II kwartał 2022 r. – roboty budowlane.
Aktualny stan realizacji: 

Trwa przygotowywanie postępowania na wybór nadzoru autorskiego oraz inżyniera kontraktu.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 05-03-2021
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 10-03-2021