Rozbudowa ul. Suchej w Poznaniu na odcinku od Gdyńskiej do wiaduktu PKP

Nazwa zadania: 

Rozbudowa ul. Suchej w Poznaniu na odcinku od Gdyńskiej do wiaduktu PKP 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa jezdni, chodników ulicy Suchej na odcinku od ul. Gdyńskiej do wiaduktu PKP, obejmująca również wymianę oświetlenia, uzupełnienie odwodnienia, oraz budowę kanału technologicznego oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojeń.

Terminy: 
  • planowany termin zakończenia zadania - styczeń 2022 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych. 
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 19-05-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 30-07-2021