Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej

Nazwa zadania: 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej

Dysponent: 

Szkoła Podstawowa nr 62

Ogólny opis zadania: 

W pierwszym etapie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej powierzchnia użytkowa placówki zwiększy się o niemal 2,4 tys. metrów kwadratowych. W nowej, trzykondygnacyjnej części znajdzie się m.in. 16 sal lekcyjnych, pomieszczenie biblioteki szkolnej oraz pokój nauczycielski, a także gabinet psychologa, zmywalnia, toaleta, szatnia i pomieszczenia administracyjne. Parter zostanie przystosowany do ewentualnych potrzeb lokalowych przedszkola.

Szkoła zyska także nowe, główne wejście z poziomu parteru, przestronną klatkę schodową łączącą nadziemne kondygnacje budynku, dyżurkę i windę.

Naprzeciwko obecnego głównego wejścia do szkoły powstaje parterowy budynek auli szkolnej z pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby Biblioteki Raczyńskich. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • czerwiec – wrzesień 2020 r. – postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • październik 2020 r. – grudzień 2021 r. –  Etap I roboty budowlane
  • maj 2022 r. -  zakończenie całego zadania, obejmującego także budowę budynku z aulą i biblioteką.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace związane z rozbudową szkoły
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Data publikacji: 26-10-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 24-06-2021