RoweLOVE Rataje – trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz Jana Pawła II

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie, według założeń Budżetu Obywatelskiego, traktów pieszych i rowerowych łączących Rataje-Park z Maltą i Wartą, oraz z ul. Jana Pawła II. W związku z koniecznością uzyskiwania różnych decyzji administracyjnych  i kwestiami regulacji terenowo-prawnych, prowadzona jest etapowo.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Termin rozpoczęcia – podpisanie Umów na poszczególne etapy zadania – kwiecień 2014 r.

Termin zakończenia Etap „G” – kwiecień 2015 r.

Termin zakończenia Etap „K” – czerwiec 2015 r.

Termin zakończenia Etap „E, F” oraz „I, J”– czerwiec 2016 r.

Lipiec 2018 - rozpoczęcie budowę utapu "A" - przewidywany termin zakończenia prac - IV kw. 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Etap „A” – fragment traktu pieszo-rowerowego, łączący Maltę z terenami nadwarciańskimi, biegnący od  ul. Zamenhofa, wzdłuż ul. Na Skarpie na os. Piastowskim. Zakończono roboty budowlane

Etap „E-F” – na terenie Parku Rataje, po dawnym śladzie ul. Chyżańskiej, w kierunku os. Polan. Zakończono realizację etapu w terminie - czerwiec 2016 r.

Etap „G” – na terenie Parku Rataje, od ul. Piłsudskiego, w kierunku kościoła na os. Bohaterów II Wojny Światowej. Odcinek realizowany na bazie dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem rozpoczęła się w listopadzie 2014 r., roboty budowlane zakończono w lutym 2015 r., przekazanie do użytkowania nastąpiło w kwietniu 2015 r.

Etap „I-J” – przebiegający po śladzie dawnej Kolei Średzkiej, wzdłuż ul. Inflanckiej, na odcinku od trasy tramwajowej „GTR” do „Estakady Katowickiej”. Zakończono realizację etapu  w terminie - czerwiec 2016 r.

Etap „K” – wzdłuż ul. Inflanckiej, na odcinku od posesji nr 45 do włączenia w istniejącą drogę rowerową przy posesji nr 14. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w kwietniu 2015 r., a odbiór końcowy inwestycji i przekazanie do użytkowania w czerwcu 2015 r.

Etap „L” – przebiegający wzdłuż trasy tramwajowej „GTR”, na odcinku od ul. Kórnickiej do ul. Piaśnickiej. W związku z koniecznością wymiany kabli sieci trakcyjnej, przebiegających pod całym etapem „L” (zgodnie z warunkami wydanymi dla przebudowy tramwaju GTR jak i opinią MPK), remontem estakady katowickiej, jak i planowanym remontem trasy tramwajowej oraz w związku z niewystarczającymi środkami finansowymi przeznaczonymi w Budżecie Obywatelskim dla Projektu RoweLove Rataje, planuje się realizację etapu w trakcie remontu trasy tramwajowej GTR.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 02-12-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 23-04-2020