Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku

Nazwa zadania: 

Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury (prace przedprojektowe)”

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i rewitalizacji Miasta UMP

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie prac koncepcyjnych nad kompleksową przebudową i modernizacją płyty Starego Rynku oraz fragmentów ulic odchodzących od niej. Projekt zakłada wymianę infrastruktury podziemnej oraz wykonanie systemu złącz dla obsługi wydarzeń  kulturalnych – ten zakres Miasto będzie realizować we współpracy z gestorami poszczególnych sieci. Przedmiotem inwestycji jest także wykonanie nowego systemu odwodnienia i retencji, uzupełnienie oświetlenia o tzw. blok śródrynkowy, wykonanie systemu iluminacji obiektów oraz wprowadzenie wysp zieleni.

Prezentowane wizualizacje mają charakter poglądowy, a ostateczny kształt koncepcji będzie znany po zakończeniu prac.

Terminy: 
  • luty 2020 r. – planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonawcę aktualizacji PFU
  • marzec 2020 r. – planowany termin  podpisania umowy z projektantem
  • grudzień 2020 r. – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Wyłoniono wykonawcę aktualizacji PFU
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 12-02-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020