Rewaloryzacja parku Tysiąclecia

Nazwa zadania: 

Rewaloryzacja parku Tysiąclecia

Dysponent: 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Ogólny opis zadania: 
  • Zaprojektowanie, a następnie realizacja na podstawie projektu, pieszego układu komunikacyjnego w parku.
Terminy: 
  • Grudzień 2021 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Data publikacji: 03-09-2020
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 21-10-2021