Rewaloryzacja parku Tysiąclecia

Nazwa zadania: 

Rewaloryzacja parku Tysiąclecia

Dysponent: 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Ogólny opis zadania: 

Zaprojektowanie, a następnie realizacja na podstawie projektu, pieszego układu komunikacyjnego w parku.

Terminy: 
  • Sierpień 2020 r. – przekazanie koncepcji wraz z szacunkowym kosztorysem zastosowanych rozwiązań
  • Styczeń 2021 r. – przekazanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wszystkich pozostałych opracowań
Aktualny stan realizacji: 

Trwają prace projektowe.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 03-09-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 20-01-2021