Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Nazwa zadania: 

Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Dysponent: 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

Ogólny opis zadania: 

Przeprowadzenie renowacji elewacji budynku głównego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego oraz budynku sali gimnastycznej usytuowanej przy ul. Wyspiańskiego wraz z remontem ogrodzenia.

Terminy: 
  • 24.08.2020 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
  • Listopad 2020 r. – zakończenie I etapu robót budowlanych (renowacja elewacji budynku głównego od strony południowej oraz remont ogrodzenia)
  • Lipiec – październik 2021 r. – roboty budowlane etapu II
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się roboty budowlane zaplanowane w I etapie.
  • Rozpoczęto prace budowlane II etapu
  • Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę III etapu renowacji (elewacja wschodnia i zachodnia)
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 19-08-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 19-07-2021