Remont schodów w ul. Spychalskiego

Nazwa zadania: 

Remont schodów w ul. Spychalskiego

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie - na ich podstawie - remont schodów w pobliżu skrzyżowania ul. Spychalskiego i ul. Dolna Wilda.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • lipiec 2019 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych 
  • październik 2019 r. – maj 2020 r. – realizacja robót budowlanych

 

Aktualny stan realizacji: 
  • W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę
  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-06-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 01-07-2020