Remont mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego w zakresie przeprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej

Nazwa zadania: 

Remont mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego w zakresie przeprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej - opracowanie dokumentacji projektowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie ekspertyz technicznych mostu Chrobrego i mostu Mieszka I oraz studium realizacji dokumentacji projektowej, określających zakres remontów niezbędnych do poprowadzenia ścieżki rowerowej od ronda Śródka do ul. Kościuszki.

Terminy: 
  • maj 2018 - odbiór ekspertyzy
  • lipiec 2019 - podpisanie umowy na wykonanie studium
  • styczeń 2020 - odbiór studium
  • październik 2020 – planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej
Aktualny stan realizacji: 
  • W postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu Bolesława Chrobrego wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16-10-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 18-01-2021