Remont elewacji i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Nazwa zadania: 

Remont elewacji i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Dysponent: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie na ich podstawie remont elewacji i ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Terminy: 
  • marzec 2019 r. – wybór wykonawcy robót budowlanych
  • kwiecień 2019 r. – podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych
  • grudzień 2019 r. – planowane zakończenie realizacji 1. etapu remontu
  • IV kwartał 2020r. – planowane podpisanie umowy na dokończenie realizacji robót budowlanych
  • III/IV kwartał 2021 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
  • grudzień 2021 r. – planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • sierpień 2019r. – odbiór robót dla etapu I ( ściana zachodnia),
  • wrzesień 2019r. – odbiór robót dla etapu II (ściana południowa),
  • październik 2019r. – odbiór robót dla etapu III (ściana północna),
  • trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-07-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 20-01-2021