Przedszkole nr 121 – modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5-oddziałowego przedszkola

Nazwa zadania: 

Rozbudowa Przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały

Dysponent: 

Przedszkole nr 121

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie wykonaniu rozbudowy Przedszkola nr 121 o trzy dodatkowe oddziały.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • październik 2019 r. -  rozpoczęcie robót budowlanych
  • lipiec 2020 r. – planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla nowej części
  • luty 2021 r. – planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla starej części
  • II kw. 2021 r. – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-07-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 29-04-2020