Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego

Nazwa zadania: 

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa na jej podstawie ulicy Kurlandzkiej na skrzyżowaniu z ulicą Wiatraczną i skrzyżowaniu z ulicą Bobrzańską, wraz z przebudową wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 433 (ul. Bolesława Krzywoustego):

 • rozbiórka i budowa wiaduktu, zabezpieczenie ciepłociągu i komory kanalizacji,
 • budowa ronda Bobrzańska, budowa ronda Wiatraczna,
 • budowa kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z siecią wodociągową, usunięcie kolizji z siecią gazową,
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa kablowych linii energetycznych
 • przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
 • luty 2020 r. – odbiór dokumentacji projektowej i decyzji administracyjnej ZRID
 • kwiecień 2020 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
 • listopad 2020 r. – rozpoczęcie prac rozbiórkowych w rejonie wiaduktu
 • marzec 2022 r. – planowane zakończenie inwestycji
Aktualny stan realizacji: 
 • W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych
 • Zakończono zasadnicze roboty budowlane. Trwają prace odbiorowe.
Źródła finansowania: 

Środki własne MP

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 05.12.2016
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05.12.2016 - 12:00
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 03.02.2022 - 14:58