Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie ekspertyzy technicznej, koncepcji przebudowy oraz projektu budowlanego, a następnie przebudowa na ich podstawie wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej.

Terminy: 
  • październik 2021 r. –zakończenie podstawowych robót budowlanych
  • grudzień 2021 r. - planowane zakończenie robót budowlanych uzupełniających
Aktualny stan realizacji: 
  • zakończono roboty budowlane

  • wznowiono ruch przez wiadukt w ciągu ulicy Gołężyckiej 

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 05.06.2018
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 25.11.2021 - 09:34