Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie ekspertyzy technicznej, koncepcji przebudowy oraz projektu budowlanego, a następnie przebudowa na ich podstawie wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej.

Terminy: 
  • październik 2021 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace związane z realizacją inwestycji.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 05-06-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06-10-2021