Przebudowa ul. Wyłom

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

W efekcie przebudowy powstanie nowy chodnik z kostki brukowej po południowej stronie ulicy, nowe krawężniki i zjazdy do posesji, częściowo wymieniona zostanie nawierzchnia. Wykonane zostaną również miejsca parkingowe po północnej stronie drogi, a na jezdni pojawią się trzy progi zwalniające. Przebudowa ulicy będzie również okazją do budowy kanału technologicznego do poprowadzenia pod ziemią kabli oraz do przebudowy odwodnienia. Posadzone zostaną nowe drzewa i powstanie liczący ok. 400 metrów kwadratowych trawnik.

Terminy: 
  • październik 2019 r. - termin rozpoczęcia prac budowlanych
  • styczeń 2020 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych 
Aktualny stan realizacji: 
  • Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 30-09-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 08-11-2019