Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ul. Tczewskiej na odcinku od ul. Lubowskiej do ul Trzebiatowskiej oraz ul. Trzebiatowskiej na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej.

Na ul. Tczewskiej zbudowane zostaną chodniki, nawierzchnia jezdni, zjazdy i zatoki parkingowe z kostki betonowej, powstanie oświetlenie i odwodnienie, a także kanał technologiczny, nasadzona zostanie zieleń. 

Nawierzchnia z kostki betonowej zostanie zbudowana również na ul. Trzebiatowskiej, która nie będzie miała wyodrębnionej jezdni i chodników i zostanie dostosowana do ruchu jednokierunkowego i kontraruchu rowerowego. Zainstalowane na niej zostaną dwa progi zwalniające.

Terminy: 

ETAP I (ul. Trzebiatowska)

  • luty 2021 r. – wybór wykonawcy etapu I (ul. Trzebiatowska od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej),
  • czerwiec 2021 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
  • październik 2021 r. - zakończenie prac budowlanych 

ETAP II (ul. Tczewska)

  • grudzień 2021 r. - ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych 
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono etap I inwestycji. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy etapu II.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 11-05-2020
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 26-11-2021