Przebudowa ul. Taczaka

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Taczaka

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa chodników, jezdni i miejsc parkingowych na ulicach Taczaka i Garncarskiej i wyłożenie ich nową nawierzchnią. Wyposażenie obu ulic w oświetlenie i kamery monitoringu. Stworzenie przestrzeni o uspokojonym ruchu, na której piesi mogą poruszać się całą szerokością ulicy i mają pierwszeństwo przed pojazdami - tzw. strefy zamieszkania, w której obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Wyposażenie strefy  w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Dokonanie nowych nasadzeń zieleni.

GALERIA

Terminy: 
  • październik 2018 r. – podpisano umowę z inżynierem kontraktu
  • kwiecień 2019 r. - podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych
  • maj 2019 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono zakres podstawowy. Trwają roboty dodatkowe.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 19-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02-11-2020