Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 
  • rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników,
  • budowa nowej jezdni i nowych chodników z kostki granitowej,
  • budowa dojazdów do posesji,
  • wymiana oświetlenia,
  • budowa kanału technologicznego,
  • wymiana studni wpustowych,
  • wykonanie nasadzeń drzew,
  • regulacja wysokościowa istniejącej armatury.

Projekt zakłada uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania oraz zmianę organizacji ruchu: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki.

Terminy: 
  • maj 2020 r. – planowane zawarcie umowy na inżyniera kontraktu oraz nadzór autorski
  • maj 2020 r. – planowane wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 

Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 04-05-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 08-05-2020