Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 • rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników,
 • budowa nowej jezdni i nowych chodników z kostki granitowej,
 • budowa dojazdów do posesji,
 • wymiana oświetlenia,
 • budowa kanału technologicznego,
 • wymiana studni wpustowych,
 • wykonanie nasadzeń drzew,
 • regulacja wysokościowa istniejącej armatury.

Projekt zakłada uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania oraz zmianę organizacji ruchu: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki.

Terminy: 
 • wrzesień 2020 r. – planowane zakończenie realizacji robót z wyłączeniem branży zieleni
 • listopad 2020 r. – planowane wykonanie robót z zakresu zieleni
Aktualny stan realizacji: 
 • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 04-05-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-08-2020