Przebudowa ul. Kolejowej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Kolejowej 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Klaudyny Potockiej do ulicy Gąsiorowskich. Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna dla poprawienia warunków bezpieczeństwa na drodze. Dzięki uspokojeniu ruchu i redukcji hałasu, po zmianie nawierzchni jezdni oraz rewitalizacji zieleni, nastąpi poprawa życia mieszkańców w sąsiedztwie planowanej inwestycji.  

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 
  • kwiecień 2019 r. – wykonanie koncepcji projektowej
  • wrzesień 2019 r. - październik 2019 r. – przeprowadzenie konsultacji społecznych
  • styczeń - luty 2020 r. – wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
  • kwiecień 2020 r. – uzyskanie decyzji ZRiD
  • lipiec 2021 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
  • grudzień 2021  r. – rozliczenie z Dysponentem
Aktualny stan realizacji: 
  •  Trwają prace projektowe
     
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 23-04-2020