Przebudowa ul. Kolejowej

Ul. Kolejowa przed remontem
Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Kolejowej 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Klaudyny Potockiej do ulicy Gąsiorowskich. Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna dla poprawienia warunków bezpieczeństwa na drodze. Dzięki uspokojeniu ruchu i redukcji hałasu, po zmianie nawierzchni jezdni oraz rewitalizacji zieleni, nastąpi poprawa życia mieszkańców w sąsiedztwie planowanej inwestycji.  

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 
  • lipiec 2021 r. – wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
  • grudzień 2021 r. – uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
  • IV kwartał 2022 r. – planowane rozpoczęcie robót budowlanych
  • I kwartał 2024 r. – planowany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Autor: K.Michalak
Data utworzenia: 18.05.2016
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 25.02.2022 - 14:48
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 14.07.2022 - 15:21