Przebudowa ul. Kolejowej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Kolejowej 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Klaudyny Potockiej do ulicy Gąsiorowskich. Realizacja przedsięwzięcia jest niezbędna dla poprawienia warunków bezpieczeństwa na drodze. Dzięki uspokojeniu ruchu i redukcji hałasu, po zmianie nawierzchni jezdni oraz rewitalizacji zieleni, nastąpi poprawa życia mieszkańców w sąsiedztwie planowanej inwestycji.  

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 
  • lipiec 2021 r. – wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
  • grudzień 2021 r. – planowany termin uzyskania decyzji ZRiD
  • luty 2022 r. – planowane rozpoczęcie  robót budowlanych
  • listopad 2022 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  •  Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych
     
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data utworzenia: 18.05.2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 27.12.2021 - 11:34