Przebudowa ul. Jarochowskiego, na odcinku od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację przebudowy ul. Jarochowskiego na odcinku od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego, a nastepnie wykonanie na ich podstawie prac budowlanych.

Terminy: 
  • czerwiec 2018 r. - podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych
  • grudzień 2020 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 

Trwają postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę przebudowy.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 02-08-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 19-05-2020