Przebudowa ul. Hodowlanej

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, a następnie przebudowa na ich podstawie ul. Hodowlanej na odcinku od ul. Morasko do ul. Szklarniowej. PIM będą pełniły również rolę inwestora zastępczego dla budowy kanalizacji sanitarnej Aquanetu.

Terminy: 
  • III kwartał 2021– pozyskanie decyzji ZRID
  • IV kwartał 2021 – planowane rozpoczęcie robót budowlanych
  • IV kwartał 2022 – planowane zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 15.10.2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09.12.2021 - 16:10