Przebudowa ul. Hodowlanej

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, a następnie przebudowa na ich podstawie ul. Hodowlanej na odcinku od ul. Morasko do ul. Szklarniowej.

Terminy: 
  • Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej: IV kwartał 2020 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 15-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-08-2020