Przebudowa ul. Heweliusza

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie - na jej podstawie - przebudowa ul. Heweliusza.

Terminy: 
  • realizacja robót budowlanych - 2021 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa proces uzyskiwania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 14-08-2020