Przebudowa ul. Heweliusza

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie - na jej podstawie - przebudowa ul. Heweliusza.

Terminy: 
  • czerwiec 2018 r. – wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej
  • lipiec 2018 r. - podpisano umowę na wykonanie prac projektowych
  • zakończenie prac projektowych - IV kw. 2019 r.
  • realizacja robót budowlanych - 2020 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę
  • Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09-04-2020