Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu - (prace projektowe + budowlane)

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

GALERIA

Przebudowa skrzyżowań ul. Chartowo z ul. Wiatraczną oraz ul. Żegrze z ul. Bobrzańską, wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, a także przebudowa istniejących chodników i dróg rowerowych na obu skrzyżowaniach wraz z budową przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych przez jezdnie i torowisko tramwajowe wraz dostosowaniem ich do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową i dysfunkcją wzroku. Inwestycja obejmuje też przebudowę kolizji kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Terminy: 

Zakres podstawowy: luty 2019 – wrzesień 2019

Realizacja w ramach zadania : „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” – odcinek II.

 

Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono i odebrano prace budowlane związane z zakresem podstawowym robót
  • Trwają roboty wskazane jako zwiększenie zakresu zadania o remont ulic Żegrze i Chartowo
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 14-02-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 07-04-2020