Przebudowa schodów mostu Dworcowego

Nazwa zadania: 

Przebudowa schodów mostu Dworcowego - strona południowa w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa schodów mostu Dworcowego od strony południowej:

  • wymiana ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
  • wymiana nawierzchni na chodniku południowej nitki mostu Dworcowego.
Terminy: 
  • sierpień 2021 r. – planowany termin zakończenia prac budowlanych

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 07-05-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 14-08-2020