Przebudowa schodów mostu Dworcowego

Nazwa zadania: 

Przebudowa schodów mostu Dworcowego - strona południowa w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa schodów mostu Dworcowego od strony południowej:

  • wymiana ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
  • wymiana nawierzchni na chodniku południowej nitki mostu Dworcowego.
Terminy: 
  • ---

Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 07-05-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09-07-2021