Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, przebudowane zostaną zatoki parkingowe i chodniki. Na placu pojawi się nowa zieleń, elementy małej architektury oraz oświetlenie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • lipiec 2018 r. – termin podpisania umowy na projektowanie
  • lipiec 2019 r. – planowany termin odbioru dokumentacji projektowej
  • wrzesień 2019 r. – planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowalne
  • II kwartał 2020 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 15-04-2020