Przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Remont remont północnej i południowej jezdni wiaduktu oraz schodów prowadzących na przystanek PST Szymanowskiego.

Lokalizacja (pfd): tutaj

GALERIA

Terminy: 
  • Planowane zakończenie robót budowlanych: wrzesień 2020 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 09-06-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 23-04-2020