Przebudowa chodnika po północnej stronie w ul. Królowej Jadwigi, na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa chodnika po północnej stronie w ul. Królowej Jadwigi, na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi, na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej. W jej ramach przewiduje się:

  • rozbiórkę istniejącego chodnika z miejscami postojowymi,
  • budowę kanału technologicznego,
  • wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika, miejsc postojowych i opasek,
  • nasadzenia drzew.

Realizacja inwestycji zdecydowanie poprawi funkcjonalność układu komunikacyjnego w tym rejonie. Wpłynie również na wzrost bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko naturalne.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • III kwartał 2020 r. – planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót
  • III kwartał 2020 r. – planowane wszczęcie procedur zmierzających do zawarcia umów na nadzór autorski i inżyniera kontraktu
  • IV kwartał 2020 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończyły się zasadnicze prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 17-08-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02-03-2021