Projekt przebudowy ul. Łozowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Łozowej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do przejazdu kolejowego.

Poglądowa lokalizacja: tutaj

Terminy: 
  • Rozpoczęcie prac projektowych: lipiec 2017 r.
  • Planowany odbiór dokumentacji projektowej: listopad 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Odebrano dokumentację projektową
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 18-04-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 23-04-2020