Prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków

Żłobek Balbinka przed remontem
Nazwa zadania: 

Prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków – część II

Dysponent: 

Poznański Zespół Żłobków; os. B. Chrobrego 108

Ogólny opis zadania: 

Roboty budowlane:

 • termomodernizacja budynku żłobka Balbinka – II etap, docieplenie ścian elewacji wraz z malowaniem
 • termomodernizacja Żłobka Ptyś wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniem instalacji odgromowej,
 • montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w Żłobku Przemko,
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Calineczka, Krecik, Balbinka, Ptyś wraz z robotami towarzyszącymi.

Prace projektowe:

 • Modernizacja sal pobytu dzieci w Żłobku Czerwony Kapturek
 • Izolacja zewnętrznej ściany budynku Żłobka Koniczynka
 • Modernizacja kuchni w Żłobku Królewna Śnieżka wraz z pomieszczeniem obróbki produktów oraz zmywalni
 • Prace modernizacyjne w Żłobku Królewna Śnieżka
 • Modernizacja rozdzielni posiłków w Żłobku Miś Uszatek (z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej)
 • Prace modernizacyjne - przebudowa wejścia głównego do budynku żłobka Przemko (podjazd) wraz z wiatrołapem
 • Prace modernizacyjne - wymiana ogrodzenia w Żłobku Ptyś i Żłobku Stokrotka
 • Zaprojektowanie zagospodarowania części terenu żłobka Stokrotka
 • Prace modernizacyjne - pomieszczenie pobytu dzieci i sanitarne (łazienka) w Żłobku Żurawinka
 • Modernizacja placu zabaw w Żłobku Calineczka
 • Projekt podjazdu w Żłobku Balbinka
Terminy: 
 • I kwartał 2022 r. – wybór Inżyniera Kontraktu,
 • II kwartał 2022 r. – wybór Nadzoru Autorskiego, Projektanta dokumentacji
 • II kwartał 2022 r. – wybór Wykonawcy robót budowlanych
 • III-IV kwartał 2022 r. – planowany termin realizacji robót budowlanych w zakresie już istniejącej dokumentacji projektowej
 • II-III kwartał 2022 r. – planowany termin prac projektowych
 • III-IV kwartał 2022 r. - planowany termin robót budowlanych w nowozaprojektowanej części
 • IV kwartał 2022 r. – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
 • Trwa postępowanie przetargowe
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 13.06.2022
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 13.06.2022 - 10:40
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 05.08.2022 - 11:18