Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek

Dysponent: 

Zakład Lasów Poznańskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej bazie robót budowlanych. W ramach inwestycji wybudowane zostaną pomost na pływakach, ścieżki przez teren bagienny, ścieżki w koronach drzew wraz z punktem wypoczynkowo-widokowym oraz wieża obserwacyjna dla celów przeciwpożarowych z dopuszczeniem ruchu turystycznego.

Terminy: 

 

  • Lipiec 2019 r. - rozpoczęcie prac budowlanych
  • Marzec 2020 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych
  • Październik 2020 r. - planowane zakończenie prac projektowych wieży obserwacyjnej dla celów przeciwpożarowych z dopuszczeniem ruchu turystycznego.
  • 2022 r - planowana budowa wieży obserwacyjnej
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono i odebrano roboty budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
  • Zakończono prace projektowe wieży obserwacyjnej dla celów przeciwpożarowych.
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data utworzenia: 07.11.2017
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 25.10.2021 - 10:54