Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek

Dysponent: 

Zakład Lasów Poznańskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej bazie robót budowlanych. W ramach inwestycji wybudowane zostaną pomost na pływakach, ścieżki przez teren bagienny oraz ścieżki w koronach drzew wraz z punktem wypoczynkowo-widokowym.

Terminy: 

 

  • Lipiec 2019 r. - rozpoczęcie prac budowlanych
  • Marzec 2020 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono i odebrano roboty budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 07-11-2017
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 20-04-2020