Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku

Nazwa zadania: 

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku

Dysponent: 

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego

Ogólny opis zadania: 

ETAP I

Kontynuacja remontu prowadzonego do tej pory samodzielnie przez szkołę, w ramach którego zmodernizowane zostały sale lekcyjne w przyziemiu gmachu.  Obecnie gruntownej modernizacji poddane zostaną szkolna kuchnia, stołówka, sanitariaty i korytarz znajdujące się w przyziemiu gmachu. Przebudowana zostanie wentylacja mechaniczna, a na schodach przewidziano montaż platformy dla wózka inwalidzkiego.

Dodatkowo zbudowany zostanie odcinek podziemnego kanału wentylacyjnego, a na żelbetowej płycie fundamentowej stanie murowany z cegły klinkierowej element czerpni powietrza. Na nim w przyszłości zostanie umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona patronowi szkoły.

ETAP II

Dostosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów p-poż., a więc wykonanie wydzielających je przeszklonych przegród o odpowiedniej odporności ogniowej, zamontowanie systemu alarmowego p-poż. oraz wykonanie automatycznego systemu oddymiania klatek schodowych.

Terminy: 
  • wrzesień 2020 r.– marzec 2021 r. – roboty budowlane etap I
  • marzec – maj 2021 r. – postępowanie na wybór wykonawcy robót etap II
  • maj – październik 2021 r. – roboty budowlane etap II
  • grudzień 2021 r. – rozliczenie zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty wykończeniowe pomieszczeń przyziemia
Źródła finansowania: 

Środki budżetowe Miasta Poznań

Data publikacji: 20-01-2021
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 20-01-2021