Park rekreacji - Starołęka Mała

Nazwa zadania: 

Park rekreacji - Starołęka Mała

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa na jej podstawie obiektu sportowo - rekreacyjnego pomiędzy ulicami Forteczną, Romana Maya i Okopową.
Przewiduje się wykonanie oświetlonego oraz monitorowanego obiektu, wyposażonego w plac zabaw z wieloma atrakcjami, boisko do siatkówki / koszykówki z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 18x9m, boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 40x20 m oraz siłownię zewnętrzną. Część rekreacyjna parku umożliwić ma organizację wspólnych spotkań mieszkańców. Planowane są również nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury.

Terminy: 
  • czerwiec 2020 r. – odbiór robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane.

 

Źródła finansowania: 

Miasto Poznań – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (SP/P/031)

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 17-04-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 24-04-2020