Park osłonowy na Naramowicach – prace koncepcyjne

Nazwa zadania: 

Park osłonowy przy ul. Nowej Naramowickiej z infrastrukturą rekreacyjną, w tym mini bulodrom dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami

Dysponent: 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla parku osłonowego wzdłuż al. Praw Kobiet, na odcinku między ul. Łużycką a ul. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej. Przewidziana jest tam zieleń i infrastruktura rekreacyjna. Obszar projektowania został podzielony na mniejsze części, aby przyszła realizacja mogła odbywać się etapowo lub całościowo. Dokumentacja uwzględni także rezerwę terenową pod planowane przy skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i al. Praw Kobiet targowisko.

Terminy: 
  • Styczeń 2022 r. – podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji koncepcyjnej
  • III kwartał 2022 r. - przewidywany termin opracowania koncepcji
Aktualny stan realizacji: 

Rozpoczęły się pierwsze prace koncepcyjne.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Paulina Nowicka
Data utworzenia: 03.02.2022
Osoba publikująca: Paulina Nowicka
Data publikacji: 03.02.2022 - 14:42
Aktualizacja: Paulina Nowicka
Data aktualizacji: 12.04.2022 - 14:09