Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Ogólny opis zadania: 

Renowacja elewacji i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, usytuowanego przy ul. Działyńskich 4/5. Głównym celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dalszym niszczeniem pod wpływem czynników atmosferycznych oraz przywrócenie jego pierwotnej estetyki.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • IV kwartał 2019 r. – planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy;
  • luty 2020 r. – wybór Wykonawcy robót i podpisania umowy z Wykonawcą;
  • styczeń 2021 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych;
  • II kwartał 2021 r. -  planowany termin odbioru i rozliczenia inwestycji.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane

Źródła finansowania: 
  • Projekt dofinansowany ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 06-05-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 30-04-2020