Modernizacja Toru Regatowego Malta, w tym: projekt rozbudowy hangarów

Nazwa zadania: 

Modernizacja Toru Regatowego Malta, w tym: projekt rozbudowy hangarów - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę

Dysponent: 

POSiR

Ogólny opis zadania: 

Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami oraz uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę dla rozbudowy i modernizacji istniejącego obiektu nad Maltą w Poznaniu. W efekcie rozbudowy mają powstać dodatkowe hangary dla klubów sportowych z wymaganym zapleczem. Projekt musi uwzględniać możliwość etapowania realizacji robót budowlanych.

Terminy: 
  • Listopad 2020 r. – opracowanie koncepcji wraz z badaniami gruntu
  • Marzec 2021 r. – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę
  • Czerwiec 2021 r. – rozliczenie z dysponentem
Aktualny stan realizacji: 
  • W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 20-08-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 21-10-2020