Modernizacja Toru Regatowego Malta

Nazwa zadania: 

Modernizacja Toru Regatowego Malta

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Modernizacja wieży sędziowskiej oraz budynku multimedialnego, znajdujących się na terenie Toru Regatowego Malta. Odnowione budynki będą spełniały wymogi niezbędne do organizowania imprez o charakterze międzynarodowym.

Terminy: 
  • listopad 2019 r. – przekazanie placu budowy
  • maj 2020 r. – planowany termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 03-02-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 23-04-2020