Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Nazwa zadania: 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Dysponent: 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Ogólny opis zadania: 

Odtworzenie właściwości użytkowych sali gimnastycznej, pomieszczeń uzupełniających i łączników przy Zespole Szkół Z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu - tj. odbudowie obiektu wraz z koniecznymi pracami modernizacyjnymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” po katastrofie budowlanej.

Terminy: 
  • kwiecień  2022 r. – planowane podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu
  • maj /czerwiec 2022 r. – planowane ogłoszenie przetargu na realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Aktualny stan realizacji: 

Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Jacek Łakomy
Data utworzenia: 31.03.2022
Osoba publikująca: Jacek Łakomy
Data publikacji: 31.03.2022 - 14:49
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 31.03.2022 - 14:59