Modernizacja / rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5

Nazwa zadania: 

Modernizacja / rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5

Dysponent: 

Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, a następnie na ich podstawie remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także m.in. remont parkanów od strony ul. Różanej i Niedziałkowskiego, schodów zewnętrznych oraz nawierzchni pod arkadami i nawierzchni dziedzińca. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • grudzień 2019 – zakończenie prac projektowych z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń;
  • czerwiec 2020 – podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych obejmujący zakres I (remont elewacji zachodniej, północnej od ul. Niedziałkowskiego, wschodniej – sala gimnastyczna);
  • I kwartał 2021 - planowany termin zakończenia prac budowlanych – zakres I.     
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 01-07-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 11-12-2020