Modernizacja / rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5

Zespół Szkół nr 5 z lotu ptaka
Nazwa zadania: 

Modernizacja / rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5

Dysponent: 

Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, a następnie na ich podstawie remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także m.in. remont parkanów od strony ul. Różanej i Niedziałkowskiego, schodów zewnętrznych oraz nawierzchni pod arkadami i nawierzchni dziedzińca. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • grudzień 2019 r. – zakończenie prac projektowych z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń;
  • czerwiec 2020 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych obejmujący zakres I (remont elewacji zachodniej, północnej od ul. Niedziałkowskiego, wschodniej – sala gimnastyczna);
  • kwiecień 2021 r. -  termin zakończenia prac budowlanych – zakres I.     
  • październik 2021 r. - zakończenie prac budowlanych - zakres II.
  • czerwiec 2022 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych przewidzianych w zakresie etapu III i rozpoczęcie robót
  • lipiec 2022 r. - zlecenie zakresu Opcji 1 - wykonanie robót budowlanych w zakresie elewacji północnowschodniej   - dziedziniec (domek woźnego) 
  • listopad 2022 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych 
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 01.07.2019
Osoba publikująca: Łukasz Dolata
Data publikacji: 31.03.2022 - 14:25
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 05.08.2022 - 15:24