Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła

Nazwa zadania: 

Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła

Dysponent: 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie dwóch murów oporowych - ceglanego i kamiennego. Opracowywana dokumentacja projektowa zakłada wykonanie prac renowacyjnych, które są niezbędne ze względu na zły stan techniczny murów.

Terminy: 
  • I kwartał 2023 r. - planowe zakończenie prac projektowych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Zuzanna Szymczak
Data utworzenia: 10.08.2022
Osoba publikująca: Zuzanna Szymczak
Data publikacji: 10.08.2022 - 09:18
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11.08.2022 - 11:04