Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Dysponent: 

III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Modernizacja  siedziby III LO, polegająca w pierwszym etapie m.in. na wzmocnieniu ścian i fundamentów, remoncie auli oraz wymianie stolarki okiennej. W drugim etapie zaplanowano m.in. wzmocnienie lub wymianę elementów konstrukcyjnych – przede wszystkim konstrukcji dachowych i pokrycia dachów. Wymienione mają zostać wszystkie instalacje wewnętrzne, wyremontowane wybrane pomieszczenia. Po modernizacji cały kompleks budynków spełniać będzie wymogi stawiane przez przepisy przeciwpożarowe.

Głównym modernizacji jest powstrzymanie procesów destrukcji zabytkowego budynku szkoły i poprawa jego stanu technicznego. Realizacja zadań remontowych spowoduje podniesienie walorów użytkowych szkoły, stworzy lepsze i bezpieczne warunki pracy, wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu oraz zapewni możliwość prowadzenia bez zakłóceń działalności statutowej szkoły.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

I ETAP

 • październik 2017 – luty 2018 – roboty remontowe
 • luty 2018 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
 • marzec 2018 – wymiana wykładziny na korytarzach poziomów +1 i +2 w budynku C
 • czerwiec-sierpień 2018 – remont sufitu w Sali gimnastycznej
 • październik 2018r. – wzmocnienie konstrukcji dachu Sali gimnastycznej wraz z remontem dachu
 • grudzień 2018 - zakończenie realizacji inwestycji

II ETAP

 • listopad 2018 r. – czerwiec 2019 r. – wykonanie dokumentacji projektowej
 • czerwiec 2019 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę
 • sierpień 2019 r. – październik 2019 r. – postępowanie przetargowego na wybór Wykonawcy robót
 • listopad 2019 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą
 • luty 2020 r. – listopad 2020. – roboty budowlane
 • grudzień 2020r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Aktualny stan realizacji: 
 • Zakończono pierwszy etap modernizacji
 • Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu II etapu
 • W postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót zaplanowanych w II etapie wybrano najkorzystniejszą ofertę
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 14-04-2020