Konkurs na wykonanie projektu kładki na os. Piastowskim

Nazwa zadania: 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Kładka dla pieszych i rowerzystów przez Wartę połączy os. Piastowskie na Ratajach z ul. Piastowską na Wildzie. Wygodna przeprawa powstanie więc pomiędzy mostem Królowej Jadwigi, a mostem Przemysła I (LOKALIZACJA). Kładka ułatwi codzienne poruszanie się mieszkańców tej części Poznania, ale też zachęci do rekreacji i wypoczynku nad Wartą, a do tego będzie kontynuacją szlaku RoweLove Rataje.

O wyglądzie przeprawy zadecyduje konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, którego ogłoszenie planowane jest na 8 października. W pracach konkursowych należy nie tylko przedstawić koncepcję samej kładki, ale też uwzględnić funkcjonalne jej połączenie z istniejącą i planowaną infrastrukturą w pobliżu oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs uzyskał pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

SZCZEGÓŁY KONKURSU

REGULAMIN

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
 • Ogłoszenie konkursu w dniu 07.10.2019 r.
 • Zadawanie pytań dotyczących składania Wniosków do dnia 18.10.2019 r.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków do dnia 25.10.2019 r.
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie do dnia 31.10.2019r.
 • Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu do dnia 27.12.2019 r.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu do dnia 13.01.2020 r.
 • Składanie prac konkursowych nie później niż w dniu 11.02.2020 r. w godz.8:00-15:00.
 • Praca Sądu Konkursowego luty/marzec 2020r.
 • Ogłoszenie wyników kwiecień 2020r.
Aktualny stan realizacji: 
 • Zakończono przyjmowanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, który wyłonić ma najciekawszą koncepcję architektoniczno-urbanistyczną kładki
 • Trwa weryfikacja zgłoszeń
Źródła finansowania: 
 • Środki własne Miasta Poznania 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 23-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 30-01-2020