Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

Nazwa zadania: 

Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

Dysponent: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i - na jej podstawie - przebudowa głównej siedziby MOPR wraz z jego rozbudową.

Terminy: 
  • II kwartał 2021 r. – podpisanie umowy na realizację robót budowlanych (etap I – przebudowa istniejącej siedziby)
  • IV kwartał 2021 r. -  rozliczenie i zakończenie zadania  (etap I)
Aktualny stan realizacji: 
  • Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych pierwszego etapu inwestycji, obejmującego remont i przebudowę istniejącego budynku.
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 24-04-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 14-04-2021