Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

Nazwa zadania: 

Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

Dysponent: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i - na jej podstawie - przebudowa głównej siedziby MOPR wraz z jego rozbudową.

Terminy: 
  • II kwartał 2021 r. – podpisanie umowy na realizację robót budowlanych (etap I – przebudowa istniejącej siedziby)
  • IV kwartał 2021 r. -  planowane zakończenie robót bydowlanych
  • I kwartał 2022 r. - rozliczenie i zakończenie zadania  (etap I)
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data utworzenia: 24.04.2019
Aktualizacja: Sylwia Rakowska
Data aktualizacji: 26.11.2021 - 08:42