Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

Nazwa zadania: 

Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR

Dysponent: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i - na jej podstawie - przebudowa głównej siedziby MOPR wraz z jego rozbudową.

Terminy: 
  •  I kwartał 2020 r. – planowane zakończenie prac projektowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  •  III kwartał 2020 r. – planowany termin wyboru i podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych
  •  IV kwartał 2021 r. – planowany termin zakończenia prac budowlanych
  •  I kwartał 2022 r. – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • czerwiec 2019 r. - podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych;
  • wybrano koncepcję rozbudowy głównej siedziby MOPR;
  • trwają prace projektowe.
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 24-04-2019
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 23-04-2020