Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu – nowa siedziba DPS

Dysponent: 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Budowa przy ul. Żołnierzy Wyklętych nowoczesnego i funkcjonalnego gmachu, spełniającego europejskie standardy opieki nad seniorami, do którego wprowadzą się pensjonariusze DPS nr 1, zlokalizowanego obecnie przy ul. Bukowskiej. Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m. in. dzięki dużym pokojom, windom oraz szerokim korytarzom.

W budynku będzie działał gabinet doraźnej pomocy medycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Całość uzupełnią pomieszczenia socjalne, biurowe i administracyjne. Łączna powierzchnia nowej siedziby DPS wyniesie ponad 6 tys. metrów kwadratowych. Zamieszka w niej stu pensjonariuszy.

Zakres inwestycji obejmuje również m.in. uzbrojenie terenu, wykonanie robót drogowych i wyposażenie budynku.

GALERIA

Terminy: 
  • III kw. 2019 - IV kw. 2021 r. - planowany termin realizacji robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono prace konstrukcyjne, prowadzone są roboty wykończeniowe oraz trwa zagospodarowanie terenu
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 10-11-2015
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02-11-2020