Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo

Nazwa zadania: 

Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego, umożliwiających rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ul. F. Jaśkowiaka z ul. Radojewo  oraz skrzyżowania ul. Lubczykowej z ul. Naramowicką wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Terminy: 
  • luty 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych
  • lgrudzień 2020 r. – wykonanie wstępnej koncepcji
  • czerwiec 2021 r. – zakończenie prac projektowych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 06-05-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-08-2020