Budowa wiaduktu kolejowego pod linią kolejową nr 351 w ciągu ul. Kościelnej i Nad Wierzbakiem

Nazwa zadania: 

Budowa wiaduktu kolejowego pod linią kolejową nr 351, w ciągu ul. Kościelnej i Nad Wierzbakiem

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Wykonanie dwuwariantowej koncepcji budowy wiaduktu kolejowego pod linią kolejową nr 351, w ciągu ul. Kościelnej i nad Wierzbakiem.

Terminy: 
  • II kwartał 2020 r. – wykonanie koncepcji wraz z uzyskaniem opinii Rad Osiedla
  • III kwartał 2020 r. – przekazanie szczegółowej koncepcji
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 12-02-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-08-2020