Budowa ulicy Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego oraz od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej

Nazwa zadania: 

Budowa ulicy Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego oraz od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa nowoczesnego układu drogowego: jezdni, zatok postojowych, zjazdów oraz chodników. W ramach inwestycji zostaną nasadzone nowe drzewa oraz krzewy, a istniejące trawniki poddane będą regeneracji. Budowa obejmie także nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Pojawią się też nowe ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Całość prac uzupełni oznakowanie ulicy.

Terminy: 
  • III kwartał 2020r. – planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych
  • IV kwartał 2020r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania.

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 20-04-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 03-09-2020