Budowa ulicy Elbląskiej na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej

Nazwa zadania: 

Budowa ulicy Elbląskiej na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Budowa układu drogowego ulicy Elbląskiej na odcinku od ul. Polanowskiej do ul. Gniewskiej. Inwestycja obejmuje budowę jedni ze skrzyżowaniem oraz chodników i zjazdów, dokonanie nasadzeń drzew i krzewów, założenie trawników, modernizację sieci gazowej wraz z przebudową przyłączy gazowych oraz oznakowanie ulicy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Terminy: 
  • III kwartał 2020r. – planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych
  • IV kwartał 2020r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Dokonano odbioru zaplanowanych robót 
Źródła finansowania: 

środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 05-06-2020
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 05-03-2021