Budowa ul. Tarnobrzeskiej

Nazwa zadania: 

Budowa ul. Tarnobrzeskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

W ramach zadnia wybudujemy nowoczesny układ drogowy, który zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Znacznej poprawie ulegną również walory estetyczne pasa drogowego, a nowy układ komunikacyjny zostanie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Droga, w chwili obecnej w przeważającej części o nawierzchni gruntowej, zmieni się w przyjazną ulicę osiedlową o nawierzchni bitumicznej, z ściekiem przykrawężnikowym. Pojawią się również chodniki z kostki brukowej oraz zjazdy na posesje. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wybudowane zostaną dwa progi zwalniające oraz zamontowane zostanie nowe oświetlenie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Terminy: 
  • lipiec 2020 r. –  rozpoczęcie prac budowlanych
  • grudzień 2020 r. – planowane zakończenie prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 30-01-2020
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02-03-2021