Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji ZRID dla budowy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Niestachowską/Żeromskiego.

Terminy: 
  • grudzień 2019 r. - planowany termin odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 13-07-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 05-08-2019