Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID, a następnie budowa na ich podstawie ul. Św. Wawrzyńca, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Niestachowską/Żeromskiego.

Terminy: 
  • maj 2020 r. – uzyskanie decyzji ZRID
  • IV kwartał 2021r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 13-07-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 16-08-2020